InnovatieTafels: “Iedere crisis is een kans”

Geplaatst op

In het najaar van 2022 ben ik gestart als moderator bij het initiatief InnovatiefTafels. Dit is een initiatief van verschillende financiële ondernemingen die groepen ondernemers faciliteren bij innovatie. Deelname is kosteloos en iedere MKB ondernemer kan zich aanmelden. Voor dit initiatief schreef ik een blog over kansen benutten. Lees hier de blog en ontdek op […]

Alles wat je aandacht geeft dat groeit

Geplaatst op Een reactie plaatsen

Ik werd gevraagd om mijn netwerk in te zetten voor een startup. Deze startup wilde de agrarische sector meer met de stad verbinden. Elk initiatief die een bijdrage kan leveren om deze kloof te slechten kan op mijn steun rekenen. Twee enthousiaste jongeren hadden diverse ideeën uitgewerkt om burgers meer te betrekken bij de productie […]