Voor wie

Agri & Food

Mijn doelgroep zijn de bedrijven in de primaire sector en de bijbehorende ketens. Ik volg de trends in de maatschappij en specifiek in de food- & agri-tech sector. Deze specifieke belangstelling komt voort uit mijn tuinbouw achtergrond en mijn leefomgeving. Ik groeide op tussen de kassen in het Westland en leef nu tussen agrarische ondernemers in de Achterhoek. Met mijn werk wil ik een bijdrage leveren aan een betere wereld met voldoende en eerlijk voedsel vanuit respect voor de natuur en met minder verspilling. Om dit te bereiken moeten we slimmer gaan produceren. Opdrachten die daar aan bijdragen hebben mijn specifieke belangstelling evenals opdrachten die de verbinding tussen boer en burger versterken.

Mobility

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor de mobiliteit. Hoe moet je als burger, bedrijf of overheid hier nu op anticiperen? Als mede-initiator van het burgerinitiatief de Slimste Weg werk ik samen met een aantal buurtgenoten aan een stille, schone, veilige en duurzame N825 in Gelderland. Samen met alle stakeholders kijken we naar ieders belang, met als doel een weg waar iedereen blij mee is. We kijken ook verder, hoe ziet de wereld van mobiliteit er over 10 jaar uit. Zijn de investeringen die de overheid doet nu wel toekomstbestendig? Een uitdaging die past bij mij als sociale innovator. Vanuit dit initiatief zijn er contacten met overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven en andere initiatieven rond het thema smart mobility.

Worstelt u als bedrijf of overheid nu met dergelijke vraagstukken. Bel me dan eens op om samen te verkennen wat ik voor u kan betekenen.